Học sinh và Cựu Học Sinh Chuyên Thăng Long FAQ

Here you can find answers to questions about how the board works. Use the links or search box below to find your way around.

Không nhận được PM, không nhìn thấy hình trong bài viết

Hiện nay trong các bài viết, khi login mình không thấy hình nhưng log out lại thấy hình . Cách khắc phục: Vào link Hồ Sơ ở trên , tiếp theo chọn "Thay đổi tùy chọn" , xuống vùng "Sắp xếp đề tài" và check vào cả 3 ô "Kèm theo chữ ký", "Kèm theo avatar", "kèm theo hình..." Để sử dụng hệ thống nhắn tin PM, ban cũng vào mục Tùy chọn trên và check vào box "Mở tin tức cá nhân" Ngoài ra trong quá trình chuyển từ diễn đàn cũ qua mới bị lỗi gì đó khiến Sent PM bị đảo lộn với Inbox, hơi khó chịu 1 chút. Mong các bạn thông cảm!!

Bắt Ðầu Kiếm

Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

Select an option here to specify how you would like your search query to be treated. 'Any words' will return the most numerous but possibly least relevant results, while 'Complete phrase' will return only results that contain exactly what you are searching for.